Adsız tasarım (10)

USTALIK TELAFİ PROGRAMI NEDİR?

21.04.2022 tarihi itibariyle duyurusu yapılan ve uygulamaya başlanan Ustalık Telafi Programı, çalışanların mesleki tecrübesini artıran ve program sonucunda ustalık belgesini almasını sağlayan süreli bir programdır. Ustalık Telafi Programları, sektör iş birliğine dayanmaktadır. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eğitim Bakanlığıdır ve amacı, iş yerindeki pratik öğrenmenin pekiştirilmesi ve akabinde yapılacak sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmesidir.
Her Zaman Çözüm Ortağı olarak hizmet verdiğimiz İşletmelerimizin yanındayız.
Öğrencilerin kayıtları; okul + işletme + aday ile sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme imzalanan okul ve kurum tarafından
E-Mesem sistemine yapılır ve bu program işletmelerde uygulanmaya başlanır.
Derslerin kazanımları, işletmelerde görevli usta öğretici tarafından verilecektir.

USTALIK TELAFİ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Kimler Katılabilir:
  • Lise Mezunu
  • Yüksek Okul Mezunu
  • Üniversite Mezunu olan tüm çalışanlar
Teşvik Şartları:
1) işletmenizde Usta Öğretici Belgeli Çalışan Olması (Yoksa Usta Öğretici Belgesi Alınması.
2) Adayların Mezun Oldukları Bölümler Haricinde Çalışıyor Olması.
3) Usta Öğretici alan İle Program Dahilinde Alanda çalışan Kursiyerin Eşleştirilmesi, Atanması.
4) MESEM İle Protokoller Yapılarak 6,5 aya kadar Eğitim Programının Açılması.
5) MESEM Programının Süreçlerinin Sisteme Aylık Olarak İşlenmesi.
6) Sınav sonucu ile adayların belge sahibi olması.Çalıştıkları Alanlarda USTALIK Telafi Programı ile Yetkinlik ve Belge sahibi olarak çalışmaya devam edebilirler.
Adsız tasarım (8)