Adsız tasarım (1)

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli bilgi ve beceri, geliştiren sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade eder.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereğince,
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. İşyerlerine yapılacak denetimler sırasında ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleki Eğitim Belgesi’ sorulacağından ve belge sahibi olmayan iş yerlerinde işlem yapılacağından, söz konusu eğitimin alınması önem arz etmektedir.

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
  • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
  • Emekli olmamak,
  • Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
  • Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.
Adsız tasarım (5)